Hier vind je een verzameling van artikelen van verschillende aard. Soms heb ik zelf behoefte aan meer achtergrond informatie over een onderwerp. Dat was bv. het geval bij de aardbeving van Japan. Ik wist niet genoeg van de aardkorst-bewegingen. Daar duik ik dan in en het resultaat kan ik dan net zo goed op de site zetten.
Ook is dit een goede plek voor de vertaling van relevante artikelen. Calleman publiceert regelmatig (engelstalige) artikelen over de relatie tussen de huidige gebeurtenissen en de Maya Kalender. Soms bewerk ik ze tot een kort schrijven in de rubriek Persoonlijke Noten, maar hier vind je de compleet vertaalde artikelen.

Er is weer een geruststellend bericht over het einde der tijden. Niet in 2012, maar pas over 5000 jaar volgens de nieuwste vondst. In 2009 was er ook een correctie: de kalender zou pas rond 2200 eindigen. Een nieuwe poging om het doemachtige 2012-imago bij te stellen?

Veel inheemse en Meso-Amerikaanse volkeren verdelen de evolutie van het leven op aarde in vijf werelden of tijdvakken.

Calleman heeft in eerdere artikelen beloofd om terug te komen op de vraag hoe de energieën zich zullen gedragen na het einde van de Maya kalender op 28-11-2011. Hij doet hiertoe een poging in dit artikel van 18 nov 2011. Dit vul ik aan met enkele kanttekeningen.

Inmiddels is dit verhaal redelijk wijd verspreid. Desondanks neem ik het hier op, omdat het een aanvulling is op het artikel over Kometen en Profetieën waar ik slechts een klein deel hiervan citeer.

In zijn artikel van 8 nov 2011 "De Mayakalender Geëindigd" kijkt Calleman terug op zijn uitspraken en voorspellingen als ook de kritiek op zijn werk. Hij maakt de balans op van het afgelopen jaar en kijkt voorzichtig vooruit.

Calleman plaatst de stormachtige gebeurtenissen in het perspectief van een wereldwijde eenheid revolutie en in dit artikel licht hij dit toe. Het oorspronkelijk engelstalige artikel vind je op zijn website.

In zijn bericht van 30 sept 2011 deelt Calleman zijn inzichten en ervaringen over het laatste staartje van het Universele Tijdperk (de 9e Golf, zoals hij het noemt). Hij laat de politieke en economische onrust de revue passeren alsook de reagerende zon en aarde met zijn natuurrampen. Hier vind je een samengevatte vertaling.

Volgens Calleman heeft de frequentie toename van de Negende golf van de Maya kalender de wereld in een chaos gebracht van waaruit echter een nieuwe wereld geboren zal worden. Hier kan je het hele artikel lezen.

The Aftermath Network is een denktank van een kleine groep internationale topintellectuelen om dieper over de crisis na te denken. In het programma Tegenlicht besteedde de VPRO hier aandacht aan op 19 sept 2011. Ik vond de uitzending zeer interessant en veel inzichten zijn de moeite waard om kennis van te nemen. Hier kan je een aantal uitspraken van diverse leden van de denktank lezen. Ik heb ze niet verbonden aan hun personen, omdat het om de inhoud gaat en niet wie het zegt, bovendien zijn ze onderschreven door de groep als geheel.

De Maya kalender geeft 9 grote tijperken aan met elk zijn bijbehorende ontwikkelingen van het leven in al zijn verschijningsvormen. Alle reeds lopende tijdperken bleken een eigen looptijd te hebben, waarbij een versnelling zichtbaar is van een factor 20. Met het laatste, Universele Tijdperk in aantocht moest er worden onderzocht hoeveel de looptijd hiervan zou moeten bedragen.

2011 wordt al bestempeld als het jaar van de wereldrecords. Elke maand en op elk continent is het weer extreem: droog of nat, koud of warm. En dan zijn er nog de tornado's om van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen nog niet te spreken.

De 9 tijdperken in de Mayakalenden symboliseren het evolutieproces in 9 stappen. Gedurende elk tijdperk ontwikkelt zich een specifiek aspect en het wordt 'uitgerold' in13 fasen.

Afbraak is het karakter van de energie van 10e fase (Calleman noemt het de 5e Nacht). Dit is nodig om ruimte te scheppen voor "het in de vorm zetten" van het nieuwe bewustzijn. Alles wat in de weg zit, zal uit de weg geruimd worden. In de huidige tijd heeft de afbraak vooral betrekking op de wereldeconomie en de politieke systemen, volgens Calleman.

Naar aanleiding van vragen licht Calleman zijn keuze voor de begindatum van het Universele Tijdperk toe. Het gaat om twee kandidaten: 11 febr en 9 mrt. Hier kan je het hele artikel lezen.

Calleman schrijft in een artikel "The Beginning of the 4th Night1" over de op handen zijnde ineenstorting van het monetaire systeem. Hij betoogt dat de ineenstorting niet in de 10e fase zal plaatsvinden, volgens de algemene verwachting, maar reeds in de 9e fase.

Volgens Calleman is er inderdaad een verband tussen de aardbeving in Japan en de Maya Kalender, in het bijzonder het begin van het Universele Tijdperk. Hier het hele artikel van Calleman over deze samenhang.

Deze 3 hemellichamen, kometen of anderszins, doorkruisen op hun kosmische reis ons zonnestelsel. Het ziet er naar uit dat ze zeer waarschijnlijk invloed op de aarde zullen uitoefenen. In het artikel Kometen, Profetieën en de Maya kalender komen ze aan de orde.

HET PROJECT ARCHIEF

maya calendrio 571013 geel 200px

       UNIVERSELE TIJD
       •   actualiteit
       •   persoonlijke noten
       •   occupy
      GALACTISCHE TIJD
      BIBLIOTHEEK
      BRONNEN
      VERANTWOORDING
     

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com