Volgens Calleman is er inderdaad een verband tussen de aardbeving in Japan en de Maya Kalender, in het bijzonder het begin van het Universele Tijdperk. Hier het hele artikel van Calleman over deze samenhang.

In de discussies over de betekenis van “2012” is er veelal geopperd dat we een periode vol met aarde-veranderingen en allerlei natuurrampen naderen. Tot op zekere hoogte staan ze zelfs model voor de Maya kalender. Nu, in het licht van de vreselijke ramp die Japan is overkomen slechts enkele dagen na het begin van de 9e Golf, is het begrijpelijk dat we ons af vragen of dit te voorspellen was op basis van de Maya kalender. En, of ons nog meer te wachten staat, bv. in de Ring van Vuur in de Stille Oceaan.

Aardbevingen komen voort uit de continentale bewegingen. Deze worden veroorzaakt door convectiestromen in de aardmantel: de bewegingen tussen de hete aardkern en de aardkorst aan de oppervlakte. Deze stromingen brengen de tektonische platen in beweging. Dit veroorzaakt wrijving tussen de platen aan het aardoppervlak. Als de spanningen hier ontladen worden, kunnen er enorm krachtige energieën vrijkomen en rampen teweeg brengen. Zoals ik in mijn boeken “Solving the Greatest Mysteries of Time: The Mayan Calender” (2001) en “Doelgerichte Evolutie”(2010, in de NL vertaling uitgegeven bij Ankh-Hermes) heb beschreven, vindt de continentale beweeglijkheid zijn oorsprong in de alautun verschuivingen van de Maya kalender, die tijdens de Zoogdieren Onderwereld de oorsprong van deze verschuivingen waren. In algemene zin kunnen we stellen dat alle aardbevingen en vulkanische uitbarstingen hun oorsprong hebben in de verschuivingen zoals deze in de Maya kalender zijn beschreven.

Zowel een alautun (63.1 miljoen jaar lang) als de omvang van de continenten verschaffen nauwelijks een uitgangspunt voor nauwkeurige voorspellingen omtrent het moment en de plaats van aardbevingen. Voor zover ik weet heeft niemand een overtuigend patroon kunnen presenteren die kleine aardbevingen relateren aan de Maya kalender, ondanks serieuze pogingen hiertoe (zie bv. William C. Treurniet’s http://www.treurniet.ca/MayanCal/QuakeMC.htm). De vele factoren bemoeilijken zulke voorspellingen. Sommige bronnen stellen dat er tijdens de laatste decennia een toename is van aardbevingen van 3.0 en hoger op de schaal van Richter. Het Amerikaans Geologisch Onderzoek toont echter aan dat het aantal aardbevingen van 7.0 (die potentieel rampzalig kunnen zijn) gedurende meerdere decennia constant is gebleven. Ik heb geen redenen om hun globale beoordeling te betwijfelen, zelfs niet in deze tijd met de grote bevolkingsdichtheid wereldwijd, met het gevaar dat zoiets een groot aantal levens opeist.

Toch neig ik te geloven dat de vreselijke aardbeving van 9.0, die in Japan toesloeg, rechtstreeks verband houdt met het begin van de 9e Golf. Hier heb ik enkele redenen voor. Op 9 maart waren er reeds erg ongewone seismografische patronen te zien (geobserveerd door Frank Zweers, zie http://nunki.nl/post/3746640161/9-march-2011-activation-of-the-9th-wave). Dit begon al vóór de aardbeving en duurde totdat de beving een feit was. Het toont aan dat er iets aan het werk was toen de energie van de 9e Golf de aardesfeer binnentrad.

Daarnaast is er een verbazingwekkende overeenkomst tussen de Japanse aardbeving en de grote Lissabon aardbeving in 1755. Beide aardbevingen, en de tsunami’s die erop volgden, traden op bij het begin van een nieuwe golf in de Maya kalender. De beving van Lissabon was aan het begin van de Planetaire en die van Sendai aan het begin van de Universele Onderwereld. De aardbeving van Lissabon sloeg enkele maanden na de dag van de activering van de nieuwe golf toe (Aller Heiligen). De Planetaire golf was van een veel lagere frequentie wat de langere tijd tussen het begin van de golf en het verschijnen van de aardbeving verklaart. De kracht van beide aardbevingen wordt geschat op 9.0 op de schaal van Richter. In beide gevallen waren er ook veel naschokken. Ze vonden plaats op precies dezelfde breedtegraad en niet ver van de tegengestelde lengtegraad. Ook dit was te verwachten vanuit de relatie met de Maya kalender. De logica die hieraan ten grondslag ligt, is dat bij de activering van een nieuwe golf veranderingen plaatsvinden in het binnenste van de aarde. Deze zijn nodig om een nieuwe vorm van resonantie voor de mensen te scheppen. Terwijl de 7e Golf een voorkeur had voor de achterkant van de planeet (waar Lissabon is gelegen), heeft de 9e Golf de voorkant gekozen (waar Japan ligt). Als deze redenering juist is, kunnen we beide bevingen beschouwen als reflecties van de noodzakelijke bijsturingen in de aardkern teneinde de informatie van de Kosmische Levensboom over te brengen op de mensen.

De aardbeving van Lissabon in 1755 wordt beschouwd als een van de verwoestendste aller tijden. Het riep de ontwikkeling van moderne bewakingssystemen in het leven. Het leverde ook flinke filosofische reacties op. Voltaire redeneerde, de wereld overziend, dat de Schepper niet zo goedaardig was door met deze ramp een hele hoofdstad te vernietigen, waarbij meer dan 100.000 doden waren te betreuren. Op soortgelijke wijze vragen sommigen zich momenteel af of de 9e Golf, ontworpen om eenheidsbewustzijn aan te brengen, veel natuurrampen zal brengen, zoals aardbevingen. Kan hier een goedaardig plan achter dit alles zitten? Voordat we oordelen over de intelligentie die dit plan schiep, vind ik dat we moeten beseffen dat het geen eenvoudige zaak is om zo’n plan te verwezenlijken zonder enige schade te berokkenen. Paleontologen stellen eigenlijk dat plaattektoniek, dat binnen het zonnestelsel alleen op aarde voorkomt, een noodzakelijke eerste vereiste is voor de evolutie van het leven. Zonder aardbevingen zouden we hier niet eens zijn. Dergelijke intellectuele argumenten verzachten de pijn van iemand die een dochter of een echtgenoot in de aardbeving heeft verloren geenszins, maar het kan anderen helpen te begrijpen dat de Schepper geen kwade bedoelingen heeft gehad bij het scheppen van plaattektoniek.

Ik denk dus dat plaattektoniek en aardbevingen een noodzakelijk neveneffect zijn van het scheppen van resonantie tussen mensen en de Aarde. En dat het nodig is, wanneer een nieuwe golf begint, dat de interne structuur verandert. Ik geloof ook dat we in deze tijd solidariteit met de Japanners moeten tonen en hulp bieden naar ons vermogen. Mijns inziens moeten we onze aandacht geconcentreerd houden op de transformatie naar eenheidsbewustzijn. Bidden voor en het delen van ervaringen met de Japanners is hiervan een uitdrukking. Ik geloof niet in de noodzakelijkheid van een toename van krachtige aardbevingen in de komende tijd (dat was ’t bv. ook niet in de tijd van de Lissabon-aardbeving), maar dit is slechts een inschatting. Terwijl we altijd de keuze hebben hoe we naar de werkelijkheid kijken, geloof ik dat wat ons vooruit zal leiden “licht” is. Misschien is de Aarde nu voldoende afgestemd om eenheidsbewustzijn aan de mensen door te geven. En dat blijft ons hoogste doel en waarschijnlijk ook dat van het kosmische plan.
Carl Johan Calleman (6e dag van de Negende Golf, 14 maart 2011, 6 Eb)
vertaling: ellorene westerhout

HET PROJECT ARCHIEF

maya calendrio 571013 geel 200px

       UNIVERSELE TIJD
       •   actualiteit
       •   persoonlijke noten
       •   occupy
      GALACTISCHE TIJD
      BIBLIOTHEEK
      BRONNEN
      VERANTWOORDING
     

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com