In zijn artikel van 8 nov 2011 "De Mayakalender Geëindigd" kijkt Calleman terug op zijn uitspraken en voorspellingen als ook de kritiek op zijn werk. Hij maakt de balans op van het afgelopen jaar en kijkt voorzichtig vooruit.

het einde
Met de beëindiging van de Mayakalender op 28 oct 2011 heeft de kosmos zijn hoogst mogelijke kwantumtoestand bereikt. Het eenheidsbewustzijn van het 9e Tijdperk (Calleman spreekt van Golf), mythologisch uitgedrukt in Bolon Yokte Kuh, is duidelijk waargenomen door een aantal mensen. Velen ervaren het einde van de tijdversnelling als een afvlakking van de tijd en ook wel als een diepe rust.

© victor habbick visions: end of the world 2012

Dit kan ik persoonlijk onderschrijven. Ik herken de rust en een soort absolute stilte, wat overigens nog een wat vreemde en onwennige gewaarwording is, maar in de loop van de tijd wel steeds aangenamer wordt.

Sommigen ervaren het zelfs als een vertraging van de tijd. Voor anderen heeft de term "toekomst" zijn betekenis zelfs verloren. De toekomst vormt niet langer een doel dat bereikt dient te worden. Met de voltooiing van de 9e Golf heeft iedereen toegang tot alle mogelijke kosmische communicatie. Het zal echter nog enige tijd kosten voordat de uiterlijke manifestatie in de wereld merkbaar zal zijn zoals eerdere ervaringen met de tijdverschuivingen binnen de Mayakalender hebben laten zien.

Op 28 oct 2011 is de Mayakalender dan wel geëindigd, maar de wereld is niet aan zijn einde gekomen. Apocalyptische beelden en rampscenario's kunnen we nu achter ons laten. Met de popularisering van de Mayakalender is een verwachting gewekt dat er op het eind een totale transformatie zou plaatsvinden. Het uitblijven van een Hollywood-achtige catastrofe heeft dan ook de vraag opgeroepen of het einde van de Mayakalender wel heeft plaatsgevonden. Maar volgens Calleman gaat de Mayakalender bovenal over veranderingen in mensen en al het andere is secundair.
Sommige van zijn uitspraken wil Calleman bijstellen. Tien jaar geleden voorspelde hij bijvoorbeeld dat we allemaal verlicht zouden zijn aan het eind van de Mayakalender. Hij erkent dat dit te optimistisch was. Het kwam voort uit een besef van de richting waarin het evolutieproces zich bewoog en wilde iets tegenover de destijds heersende negatieve scenario's stellen.

kritiek
Calleman heeft veel kritiek gekregen door de vele, volgens hem uiteenlopende verwachtingen, die niet uitkwamen. Degenen die de datum van 21-12-2012 aanhangen hebben kritische artikelen gepubliceerd waarin hem verweten werd de Mayakalender niet volgens de orthodoxe of traditionele methode te interpreteren. Calleman verklaart echter dat hij waarheid boven traditie verkiest en bovendien de enige is die een theorie voor het mysterie "Mayakalender" heeft aangereikt. Veel criticasters hebben in zijn ogen nagelaten een alternatief te formuleren dan wel een antwoord te geven op de kernvragen. Callemans theorie over de verschuivingmomenten in het kosmische evolutieproces, inclusief de menselijke beschaving, is de enig gepubliceerde verklaring van de Mayakalender. Hij neemt dan ook geen genoegen met ongefundeerde beweringen over alternatieve einddata dan wel vage uitspraken dat "er iets in de lucht hangt". Hij citeert Einstein die eens gezegd heeft dat problemen niet op hetzelfde niveau kunnen worden opgelost waarop ze gecreëerd werden. Dit principe speelt volgens hem ook met het geven van betekenis aan de Mayakalender.


Callemans verwachtingen
ineenstorting van politieke en economische systemen
Calleman voorspelde de ineenstorting van de huidige beschaving, omdat deze gebouwd is op het dualistische bewustzijn, waar het autoriteitsprincipe deel van uitmaakt, maar hij voorspelde ook een transcendentie naar het eenheidsbewustzijn. Als bewijs dat dit daadwerkelijk gebeurd is wijst Calleman naar de gebeurtenissen langs oostelijke lengtegraad van 12?. Dit was het eerste gebied waar de ontwikkeling van het dualistische bewustzijn begon tijdens de 6e Nationale Golf. Op grond hiervan verwachtte hij dat het nieuwe eenheidsbewustzijn van de 9e Universele Golf het eerst zou verschijnen langs deze lengtegraad. Het is dan op zijn minst opmerkelijk dat aan het eind van de Mayakalender het regime van Khadaffi, waarschijnlijk de rijkste man van de wereld, in Libië definitief viel. De revolutie in Libië begon tijdens de 1e fase van de 9e Golf en doorliep het hele klassieke evolutieproces van zaad tot vrucht. Tripoli ligt exact op 12° OL en op 31 oct 2011 werd hier de nieuwe regering geïnstalleerd, 3 dagen na de voltooiing van de Mayakalender.

Kort voor het einde van de Mayakalender werd er in Europa koortsachtig gewerkt aan een steunpakket voor Griekenland teneinde een wereldwijde ineenstorting van het financiële systeem te voorkomen. De Europese Unie is de grootste economie ter wereld en het epicentrum ligt in Duitsland met hoofdstad Berlijn op de planetaire middellijn. Het ziet er nu naar uit dat de op handen zijnde ineenstorting mogelijk door Italië wordt ingeluid, een economie die te groot is om gered te kunnen worden. De toekomst van de wereldeconomie balanceert nu op een dun koord en ook nog op de planetaire middellijn. Het lot is sterk verbonden met Silvio Berlusconi, een duidelijk voorbeeld van mannelijke seksistische dominantie.

transformatie van dualiteit naar eenheid
De transformatie van dualiteit naar eenheid verloopt niet helemaal zoals Calleman het zich had voorgesteld, maar feit blijft wel dat het huidige financiële systeem niet strookt met het nu geïnstalleerde eenheidsbewustzijn. Het manifesteert zich als een afwezigheid van dominantie in de relationele sfeer. In de wereld van economische en politieke systemen wordt dit zichtbaar als een obstakel op de weg naar een oplossing van de problemen. De Occupy Beweging die oproept tot een wereldwijde opheffing van het systeem heeft weliswaar een beperkt bereik, maar weerspiegelt wel sterk het intuïtief gevoelde besef dat deze tijd het einde markeert van dominantie en dualiteit.

een nieuwe energiebron
Een ander opmerkelijke gebeurtenis op 28 oct 2011, tevens dichtbij de planetaire middellijn gelokaliseerd, was een succes vol verlopen test op koude fusie energieopwekking door Italiaanse wetenschappers (www.wired.co.uk/news/archive/2011-10/29/rossi-success). Er moeten nog veel vragen beantwoord worden voordat een grootschalige toepassing binnen handbereik ligt. Zeker is wel dat we in de toekomst energiebronnen nodig hebben die zowel veilig als overvloedig zijn. Fossiele brandstoffen warmen de aarde teveel op en kernenergie levert ook risico's zoals we hebben kunnen zien in Fukushima. We zullen rekening moeten blijven houden met aardbevingen, zeker gezien de toegenomen frequentie en intensiteit dit we dit jaar hebben meegemaakt. Het risico op ongelukken met kernreactoren is hierdoor aanzienlijk toegenomen. Het is best mogelijk dat de koude fusie methode de vrucht is geweest van een evolutieproces op het gebied van energiebronnen.


tussen toen en straks
Bij een tijdverschuiving van deze omvang is er sprake van een soort stilstand en dat zorgt voor een uitstel van de manifestatie in de fysieke wereld. Iets vergelijkbaars hebben we kunnen zien bij het begin van het 13e fase van de Galactische Golf op 3 nov 2010. Velen hebben deze dag gevierd in het licht van het herstel van de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke, het einde van de dominantie. Het nam echter enkele maanden in beslag voordat de revoluties in Tunesië en Egypte zichtbaar werden. Calleman had zelf dan ook niet direct de verwachting dat op 28 oct 2011 zich iets tastbaars zou manifesteren.

De nieuw geborenen tijdens de Galactische Periode (vanaf 1999) zijn nog grotendeels kinderen en de nieuw geborenen tijdens de Universele Periode (vanaf maart 2011) zijn nog baby’s. We moeten ons dus realiseren dat het overgrote deel van de mensheid geboren is in de Planetaire (7e) Golf, de periode waarin macht en materialisme tot ontwikkeling kwam. Deze generatie is grotendeels ongevoelig voor de spirituele invloeden voortkomend uit de hogere energiefrequenties van de 8e en 9e Golf. Desondanks is er in deze generatie een groep die wel degelijk belangstelling heeft voor de Mayakalender en het spirituele lot van de mensheid. Vanuit zijn minderheidsstatus kan deze groep de hoofdstroom van de 7e Golf niet veranderen. Het merendeel van deze generatie zal geen deel hebben aan de schepping van de nieuwe wereld, ook al is het eenheidsbewustzijn nu als kosmische blauwdruk werkzaam, tenzij ze zich geroepen voelen door de ineenstorting van de oude wereld. Calleman betreurt het dan ook dat de mensheid als geheel zich niet op een hoger ontwikkelingsniveau bevindt ten tijde van het eind van de Mayakalender. Hij gaat er echter wel vanuit dat we nu over alle benodigde gereedschappen beschikken om de transformatie tot stand te brengen.


over de nieuwe tijd
Volgens Calleman zijn we nu een tijdperk binnengegaan waarin de toekomst niet langer geprogrammeerd is en het lot ligt nu in de handen van de mensheid. Het is een volkomen nieuwe situatie in de wereld.
Over zijn verwachtingen ten aanzien van de nieuwe tijd kan Calleman nog niet veel zeggen. Hij gaat er vanuit dat de transformatie van dualiteits- naar eenheidsbewustzijn in de loop van de tijd kenbaar zal worden en dat de effecten ervan zich op alle gebieden zullen manifesteren, maar niet volgens het oude “zaad tot vrucht-proces” in tijdvakken. De transformatie zal een continu proces zijn en een uitwerking hebben in 2012, maar ook daarna. Het eenheidsbewustzijn in de mensen zal zelf de bron zijn in plaats van een kosmische aansturing. Er zullen dus geen diepgaande tijdverschuivingen en tijdperken met een specifieke doelstelling meer komen. De ontwikkelingen komen niet meer uit de hemel vallen.

Tijdens de 9e Universele Golf hebben velen al een sterke gewaarwording van eenheid ondervonden. De "wereld eenheid revolutie", ook bekend als de Occupy Beweging, zal doorgaan dit bewustzijn uit te stralen en te manifesteren via wereldomspannende doelstellingen en ideeën. Met al deze in gang gezette processen zal 2012 inderdaad de verwachtingen van een bijzonder jaar waar maken. Mogelijk zullen de ontwikkelingen met nog enkele triggerdata gepaard gaan zoals 11-11-2011, 2-6-2012 (Venus transit), 12-12-2012 en 21-12-2012, ook al houden deze data geen verband met de Mayakalender. In de komende tijd zal Calleman projecten steunen die in het licht van het eenheidsbewustzijn en de harmonisatie staan.

vertaling & bewerking: ellorene westerhout

15 oct 2011

HET PROJECT ARCHIEF

maya calendrio 571013 geel 200px

       UNIVERSELE TIJD
       •   actualiteit
       •   persoonlijke noten
       •   occupy
      GALACTISCHE TIJD
      BIBLIOTHEEK
      BRONNEN
      VERANTWOORDING
     

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com