Calleman heeft in eerdere artikelen beloofd om terug te komen op de vraag hoe de energieën zich zullen gedragen na het einde van de Maya kalender op 28-11-2011. Hij doet hiertoe een poging in dit artikel van 18 nov 2011. Dit vul ik aan met enkele kanttekeningen.

Het einde van de Maya kalender betekent volgens Calleman een activering van alle negen Golven (Tijdperken) in een toestand van licht. Het is tegelijkertijd een integratie van alle energiefrequenties in het totale energieveld. Deze datum betekende een fundamentele verschuiving van de Tijdperken en de nieuwe samenstelling zal zich uitdrukken in ons persoonlijk leven, de komende geschiedenis en de planeet als geheel. Er is geen weg terug, zegt Calleman.

voortzetting van het universele tijdperk
De nieuwe en huidige energietoestand is er niet een van een leven van moment tot moment, maar blijkt een voortzetting van het verleden. De golven en energetische cycli zijn niet opgehouden te bestaan. Calleman laat weten dat hij, en een aantal anderen, de energiefrequenties zelf ervaart en op grond hiervan stelt hij dat de 9e Golf nu door loopt. Vanaf 16 nov 2011 zitten we volgens hem in de 8e dag (15e fase), die na 18 dagen, dat is op 5 dec 2011, zal overgaan in de 8e nacht (16e fase). Het eenheidsbewustzijn van de 9e Golf zal verder ingebouwd worden in ons bestaan. Hetzelfde geldt voor de overige golven die hun 7e nacht (14e fase) zijn ingegaan. Pas op 23 oct 2012 zal de Galactische Golf een nieuwe fase ingaan, zijn 8e dag (15e fase).

vervanging van oude ideeën
Nu de 9 golven blijken voort te zetten zullen een aantal eerder beschreven metaforen niet meer opgaan. Er zal geen geboorte van een Nieuwe Wereld plaatsvinden zoals hij dit eerder omschreef. De Nieuwe Wereld wordt nu gaandeweg vermengd met ons bestaan, maar niet op basis van tijdvakken of scenario's, zoals hij dat eerder voor de tijdperken heeft beschreven. De mensheid heeft nu zelf alle touwtjes in handen voor wat er in de toekomst gaat gebeuren. Het evolutionaire proces van zaad tot vrucht is niet meer van toepassing op de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Hij gaat nog een stap verder met de bewering dat we de getallenschema's van de diverse religies nu achter ons gelaten hebben.

Het gaat bv. om het 7+6=13-model van de meeste religies die op Abraham zijn gestoeld, de heilige 7 van andere spirituele tradities en het getal 108 in het Hindoeïsme en Boeddhisme.

Hoewel ze geldig waren vóór het einde van de kalender, zijn ze dat nu niet meer. Hij beschouwt de nieuwe tijd als een fundamentele verschuiving van de werkelijkheid en de toepasselijkheid van de scheppingsverhalen met hun numerologische connotaties als achterhaald. Het goddelijke heeft zich nu volledig naar het innerlijk van de mens verplaatst.

de Tzolkin op de schop
Ook de tijdschema's van de Maya kalender ziet hij veranderd. De 20 Zonnezegels vertegenwoordigen nog steeds een energetische waarde, maar voor het getal 13 (als eindpunt) en de Trecena is deze verloren gegaan. De kosmos heeft het 13-tallige model doorbroken. Hiermee heeft de Tzolkin zijn praktische waarde als tijdmodel verloren. Calleman kiest met dit idee voor "een breuk met de traditie ten gunste van de waarheid". Hij zoekt naar een kalendersysteem dat past in de nieuwe kosmische ritmes en hij verwijst naar zijn observatie dat de Maya kalender in het verleden ook enkele keren dramatisch is gewijzigd.

verdere erosie van de euro
Wat betreft de uiterlijke wereld wijst Calleman opnieuw naar de 12° OL meridiaan. Berlusconi (Italië) is afgetreden en de eurocrisis heeft zich verdiept. Hij verwacht dat de Europese politici nu wel beseffen dat de zuidelijke landen niet uit de schulden zullen komen en dat de euro niet meer te redden is. Het eenheidsbewustzijn van de energiefrequentie van de 9e Golf zal het oude systeem van dominantie verder ontbinden. Calleman doet geen voorspellingen meer over het tijdsbestek waarin dit zal plaatsvinden, omdat dit niet langer mogelijk is.

 caph circles

kanttekeningen
•   Net als in zijn vorige artikelen besteedt Calleman de nodige woorden aan het bevestigen en bewijzen van zijn visie en eerder gedane voorspellingen. Ik vind dit afbreuk doen aan de inhoudelijke kwaliteit en heb dit zoveel mogelijk buiten mijn vertaling gehouden.

•   Het overboord gooien van de bestaande scheppingsverhalen roept bij mij veel vraagtekens op. Het kan dan wel zijn dat de tijd nu geen fasering meer kent, maar dat betekent voor mij niet automatisch dat het verleden niet meer geldig is. De grote religies met hun getalswaarden zijn in het verleden ontstaan en opgebouwd toen er wel een tijdschema bestond. Calleman geeft echter ook aan dat alle golven/tijdperken doorlopen, dus ook de oude gefaseerde. Dit zie ik niet in één klap opgeheven. Bovendien zijn energetische waarden mede afhankelijk van de energie (aandacht, geloof) die mensen erin stoppen. Zolang heilige getallen als 7, 12 en 108 voor mensen betekenis hebben werkt dit energetisch. Ik vind het te boud om stellen dat dit allemaal achterhaald is.

•   Ook het weggooien van de Tzolkin vind ik te radicaal. Als hij waarneemt dat de Tonen (getalsenergieën) doorlopen, dan lijkt het mij kort door de bocht om het hele bouwwerk neer te halen. Dit is nog een erg onduidelijke zaak, maar ik zou denken dat er dan ook gekeken kan worden naar de nieuwe getallen (14 en verder) en hoe die zich gaan verhouden tot de eerste reeks van 13.

•   Het lastige in Callemans verhandelingen vind ik het warrig door elkaar lopen van wetenschappelijke argumenten en intuïtieve inzichten. Daar wil ik dan wel direct aan toevoegen dat het erg moeilijk is om beide te onderscheiden.

•   Aan de ene kant gebruikt Calleman als wetenschapper het recht en de moed om ideeën bij te stellen als de werkelijkheid daartoe aanleiding geeft. Aan de andere kant valt het me op dat hij meer dan eens de waarheid boven de traditie stelt. Hij heeft de waarheid in pacht genomen en steekt niet onder stoelen of banken dat anderen het mis hebben. Dat vind ik een gevaarlijke houding.

vertaling, bewerking en commentaar: ellorene westerhout

2 dec 2011

 

HET PROJECT ARCHIEF

maya calendrio 571013 geel 200px

       UNIVERSELE TIJD
       •   actualiteit
       •   persoonlijke noten
       •   occupy
      GALACTISCHE TIJD
      BIBLIOTHEEK
      BRONNEN
      VERANTWOORDING
     

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com