De Tonen zijn een manier om uitdrukking te geven aan een energetische beweging die vanuit het centrum van de melkweg komt. In 13 stappen voltrekt zich een scheppingsproces dat we leven noemen.

De Maya-kijk ziet het leven als een scheppend proces en niet als een overlevingstechniek of een instandhouding wat er al is. We zijn wel bekend met het leven als evenwicht van scheppen en vernietigen, opbouw en afbraak, maar de Mayakalenders geven ons een gereedschap om actief en bewust mee te werken met de bewegingen van de kosmos. Wij kunnen hiervan gebruikmaken in de vormgeving van ons leven. Het leven vernieuwt zich voortdurend en onophoudelijk. De Maya-kijk herkent in dit proces 13 fasen of stappen.

Heel kort door de bocht:
Het begint met een impuls op een subtiel energetisch niveau. Waardoor er reacties komen, waarop er verbindingen gelegd worden. Dit proces herhaalt zich op verschillende niveaus van dichtheid tot het helemaal gematerialiseerd is, gestold in de materie, zou je kunnen zeggen. Nadat “het” gemanifesteerd is, gecreëerd in onze zichtbare werkelijkheid, wordt het nog wat bijgeschaafd en gepolijst, waarna het geschapene opgaat in het geheel.

In een notendop ziet het er zo uit:

 1. Vanuit de kosmos verschijnt er een impuls [initiërende werking ].
 2. Dit roept een energetische reactie op [polariserende werking ].
 3. De reactie leidt tot een energetische interactie [activerende werking ].
 4. De interactie schept verbindingen waarvan de contouren een raamwerk vormen. Dit is een eerste aanzet tot een concrete vorm, maar is dat nog niet [verbindende werking ].
 5. Het raamwerk schept een ruimte dat als een nieuw “iets” opnieuw een impuls afgeeft. Het “iets” heeft een “bestaan” gekregen. Het leeft, maar is nog niet tastbaar [tot leven komen ].
 6. Dit “nieuwe bestaan” wekt een reactie op van de omgeving (die al bestaat). Er wil een nieuw evenwicht tot stand komen, zodat het nieuwe bestaan naar buiten toe een verbinding vindt en ermee in verhouding kan komen [organiserende werking ].
 7. Vanuit de nieuwe verbondenheid ontstaat er een nieuwe verbinding met de kosmos. Er ontstaat een bemiddeling tussen kosmos en aarde, energetische werkelijkheid en materiële werkelijkheid. Het nieuwe verbond schept een geestelijk aspect. Het vat of buitenkant krijgt een volume of binnenkant [afstemmende werking ].
 8. Buitenkant en binnenkant komen met elkaar in aanraking en werken aan een nieuw evenwicht om “zo boven zo beneden” en “zo binnen zo buiten” te scheppen. Het bestaan wil zich harmonieus verhouden tot zijn aardse omgeving aan de ene kant en zijn kosmische oorsprong aan de andere kant [harmoniserende werking ].
 9. Alles is in verhouding en op elkaar afgestemd, maar nog in een ongepolijste toestand. Nu is de fase van de afwerkin aan de beurt. Er wordt de laatste hand gelegd aan de creatie. Wat nog niet helemaal past wordt verwijderd en wat nog niet op de juiste plek zit wordt anders gerangschikt. Dit vergt geduld en volharding [toetsing ].
 10. De creatie is helemaal in de vorm gekomen, in de materie gebracht, uitgekristalliseerd. De impuls heeft zijn voltooiing bereikt. Het is tastbaar, zichtbaar en herkenbaar in de aardse realiteit [manifesterende werking ].
 11. De nieuwe vorm roept reacties op in realiteit van eerder gemanifesteerde vormen. De nieuwe vorm veroorzaakt beweging in de bestaande wereld. Deze interactie doet zowel de nieuwe vorm als de oude wereld veranderen. Niets blijft hetzelfde en er zit niets anders op dan het te laten gebeuren [integrerende werking ].
 12. Alleen beweging en verandering zou tot chaos leiden ware het niet dat het geestelijke aspect, bewustzijn, het vermogen heeft om alles te overzien en er harmonie in aan te brengen. De verbondenheid van de aardse realiteit met de grote kosmische werkelijkheid herkent zich in de diepere eenheid van beide werkelijkheden. De ogenschijnlijk losse brokstukken kunnen beschouwd en begrepen worden binnen in dit grotere geheel [overzien ].
 13. Wat er gecreëerd is, wat er veranderd is en tot een nieuwe eenheid is gesmeed, kan nu opgaan in het grootste geheel. De gescheidenheid is opgeheven. De druppel is thuis gekomen in de oceaan en heeft geen weet meer van zichzelf. Wat overblijft is de essentie. Het is de voltooiing van het hele scheppingsproces. In de vervulling bevindt zich de voedingsbodem voor een nieuwe creatie [afrondende werking ].

uitwerking van de Tonen

1e Toon (Hun)

De energie van de 1e Toon symboliseert een begin. Het is een nieuwe aanwezigheid die zich kenbaar maakt als een impuls.

Het symboliseert eenheid. Zoals het zaad het eerste begin van een plant is, de conceptie het eerste begin van een mens en een idee het eerste begin van een onderneming. Deze energiefrequentie "initieert".

In het Dreamspell-systeem noemt men het de Magnetische Toon, omdat deze impuls alles naar zich toe trekt wat er nodig is om iets tot stand te brengen.

Energetisch kan ik het slechts omschrijven als de aanwezigheid van "iets" zonder dat hier nadere kwalificaties aan kunnen worden gegeven. Ik ervaar het als een wils-energie: "er is iets dat wil" en wàt het wil is er nog niet.

MAYA ASTROLOGIE

alexfleiner mayan 300px

 

 

 

 

 

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com